สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2014-2018 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Journal of Business Ethics98131
2.Computers & Education94135
3.American Journal of Public Health90124
4.Research Policy87128
5.Global Environmental Change85129
6.Health Affairs76107
7.Social Science & Medicine76102
8.New Media & Society70102
9.American Journal of Political Science69101
10.Procedia-Social and Behavioral Sciences6895
11.Progress in Human Geography66101
12.Academic Medicine65100
13.Food Policy6486
14.Journal of Educational Psychology6088
15.Energy Research & Social Science6080
16.Land Use Policy6077
17.Information, Communication & Society5997
18.American Sociological Review5989
19.Journal of Vocational Behavior5977
20.Government Information Quarterly58107
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์