สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2014-2018 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Physical Review Letters211276
2.Journal of High Energy Physics163222
3.The Astrophysical Journal158219
4.Nature Photonics150261
5.Physical Review D146193
6.Monthly Notices of the Royal Astronomical Society140177
7.Nature Physics136205
8.Physical Review B125164
9.The European Physical Journal C111202
10.Physics Letters B109158
11.Physical Review X107144
12.Applied Physics Letters101135
13.Optics Express99125
14.IEEE Transactions on Automatic Control98137
15.Reviews of Modern Physics95211
16.IEEE Transactions on Signal Processing95118
17.IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing91148
18.Geophysical Research Letters89115
19.Journal of Molecular Liquids85117
20.International Journal of Heat and Mass Transfer85111
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์