สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2014-2018 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.The New England Journal of Medicine352603
2.The Lancet282464
3.Cell250383
4.Proceedings of the National Academy of Sciences227303
5.JAMA211330
6.Journal of Clinical Oncology191271
7.The Lancet Oncology181295
8.PLoS ONE176225
9.Nature Genetics174257
10.Nature Medicine170259
11.Journal of the American College of Cardiology167252
12.Circulation165276
13.European Heart Journal154240
14.Blood152202
15.Gastroenterology148215
16.Neuron148213
17.Nature Neuroscience147214
18.BMJ146207
19.Cochrane Database of Systematic Reviews139198
20.Science Translational Medicine138197
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์