สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2014-2018 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.American Economic Review147229
2.Journal of Financial Economics112164
3.The Journal of Finance108181
4.The Quarterly Journal of Economics104189
5.Journal of Business Ethics98131
6.Journal of Business Research96131
7.The Review of Financial Studies94140
8.Tourism Management94139
9.Management Science91124
10.Strategic Management Journal90123
11.International Journal of Production Economics89126
12.Journal of Management88146
13.Academy of Management Journal86129
14.World Development84116
15.International Journal of Project Management79105
16.Journal of Economic Perspectives77140
17.Econometrica75125
18.Energy Economics7590
19.Technological Forecasting and Social Change7496
20.Journal of Political Economy73131
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์