เมตริก
สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
สิ่งพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดตลอด 5 ปีที่ผ่านมาดูข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Nature414607
2.The New England Journal of Medicine410704
3.Science391564
4.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition356583
5.The Lancet345600
6.Advanced Materials294406
7.Cell288459
8.Nature Communications287389
9.Chemical Reviews270434
10.International Conference on Learning Representations253470
ดูทั้งหมด
ข้อบังคับในการเข้าถึงแบบสาธารณะ
สรุปข้อมูลสถิติสำหรับหน่วยงานที่ให้เงินทุนดูข้อมูลเพิ่มเติม