ติดตาม
Manisa Kongkaew
Manisa Kongkaew
Pibulsongkram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ psru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Benzimidazole–triazole ligands with pendent triazole functionality: unexpected formation and effects on copper-catalyzed aerobic alcohol oxidation
M Kongkaew, K Sitthisuwannakul, V Nakarajouyphon, S Pornsuwan, ...
Dalton Transactions 45 (42), 16810-16819, 2016
192016
The Selective Detection of Cyantraniliprole Insecticides Using Molecularly Imprinted Polymers Coupled with an Acetylcholinesterase Inhibition‐Based Biosensor
P Suwannapattana, M Kongkaew, W Thongchai, N Sirasunthorn
Chemistry & Biodiversity 20 (7), e202300171, 2023
12023
Amine-triazole ligand for copper-catalyzed alcohol oxidation
PS Manisa Kongkaew
Integration of Thai Research within the ASEAN Community Network, 424-434, 2014
2014
RP-HPLC-UV DETERMINATION OF PARABENS IN COSMETIC PRODUCTS
C Thongpoon, M Kongkaew, W Thongchai, T Machan
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–4