ติดตาม
asanai leng-ee
asanai leng-ee
Assistant Professor, School of Architecture and Fine Arts, University of Phayao
ยืนยันอีเมลแล้วที่ up.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
The Bibliometric Analysis of Transit Oriented Development (TOD) (Year 1997-2021)
PI Asanai Leng-Ee
Built Environment Inquiry – BEI 22 (3), 81-104, 2023
2023
The Elderly’s Environment in Residence at Risk of Falls: A Case study of Maeka sub-district, Muang District, Phayao
PB Asanai Leng-Ee
Built Environment Inquiry Journal Khon kean University 19 (3), 43-60, 2020
2020
The use of knowledge of the proportion of the elderly to compare the relationship between furniture and home accessories: case study of Maeka, Muang, Phayao
A Asanai Leng-Ee
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL DESIGN 6 (2), 126-143, 2019
2019
ศูนย์ ส่งเสริม วัฒนธรรม โนรา
อั ศ นัย เล่ ง อี้
Art and Architecture Journal Naresuan University 4 (2), 1-15, 2013
2013
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–4