ติดตาม
Salinthip Daengkongkho
Salinthip Daengkongkho
Instructor at Pibulsongkram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ psru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Delay SIR model with nonlinear incident rate and varying total population
R Ouncharoen, S Daengkongkho, T Dumrongpokaphan, Y Lenbury
12013
ตัว แบบ เชิง คณิตศาสตร์ ของ โรค มาลาเรีย ที่ มี การ รักษา ใน โรง พยาบาล
S Daengkongkho, N Maenkrathok
RMUTSB ACADEMIC JOURNAL 8 (1), 83-99, 2020
2020
GLOBAL STABILITY OF SIR MODEL WITH NONLINEAR INCIDENCE RATE
S Daengkongkho
Life Sciences and Environment Journal 20 (2), 318-326, 2019
2019
เซต ย่อย วิภัช นัย ค่า สอง ขั้ว ค่า ช่วง ของ กึ่ง กรุ ป เกือบ ทาง ซ้าย
S Daengkongkho, P Yiarayong
Mathematical Journal by The Mathematical Association of Thailand Under The …, 2019
2019
On Fuzzy Subsets in Abel-Grassmann’s Semirings
S Daengkongkho, P Yiarayong
วารสาร วิชาการ พระจอมเกล้า พระนครเหนือ 29 (1), 167-174, 2019
2019
Local Stability of Delayed SIR Model with Nonlinear Incidence Rate and Total Population Variation
R Ouncharoen, S Daengkongkho, T Dumrongpokaphan, Y Lenbury
Mathematics and Computers in Science and Engineering Series, 2013
2013
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–6