ติดตาม
Suthikorn Kingkaew
Suthikorn Kingkaew
Thammasat Business School
ยืนยันอีเมลแล้วที่ tbs.tu.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Multinational corporations from emerging markets: state capitalism 3.0
A Nölke
Springer, 2014
952014
University business incubators: An institutional demand side perspective on value adding features
S Dahms, S Kingkaew
Entrepreneurial Business and Economics Review 4 (3), 41-56, 2016
352016
The role of networks, competencies, and IT advancement in innovation performance of foreign-owned subsidiaries
S Dahms, S Cabrilo, S Kingkaew
Industrial Marketing Management 89, 402-421, 2020
292020
The effects of top management team national diversity and institutional uncertainty on subsidiary CSR focus
S Dahms, S Kingkaew, E S. Ng
Journal of Business Ethics 177 (3), 699-715, 2022
212022
Headquarters value added and subsidiary performance: insights from Thailand
S Kingkaew, S Dahms
Review of International Business and Strategy, 2018
162018
A configurational perspective on subsidiary top management team national diversity and performance
S Dahms, S Kingkaew
Personnel Review 48 (6), 1507-1529, 2019
142019
Explaining autonomy variations across value‐chain activities in foreign‐owned subsidiaries
S Kingkaew, S Dahms
Thunderbird International Business Review 61 (2), 425-438, 2019
102019
Configurations of innovation performance in foreign owned subsidiaries: focusing on organizational agility and digitalization
S Dahms, S Cabrilo, S Kingkaew
Management Decision, 2023
72023
Energy and Innovation: Structural Change and Policy Implications
MS van Geenhuizen
Purdue University Press, 2010
72010
University business incubators: An institutional demand side perspective on value adding features. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4 (3), 41-56
S Dahms, S Kingkaew
52016
Configuring subsidiary performance in ambidextrous networks: The role of top management team diversity and autonomy
S Dahms, S Cabrilo, S Kingkaew
Thunderbird International Business Review 64 (5), 405-427, 2022
42022
Regulating the over-the-top industry: a case study of Thailand
S Kingkaew
ORF Issue Brief No 315, 2019
12019
The Transformation of Chinese M&A Wave in ASEAN
S Kingkaew
Journal of Business Diversity 19 (2), 2019
12019
The Action-Reaction in the Global Trade: Comparing the Cases of the Brazilian Chicken and the Thai Tuna Industries
S Kingkaew
Multinational Corporations from Emerging Markets, 169-186, 2014
12014
What are the factors that determine the position of firms from developing countries within the global value chain: the case of Thai firms in the chicken and canned tuna industries
S Kingkaew
University of Cambridge, 2012
12012
จับ มือ ผู้ ประกอบ การ โคนม ไทย บุก ตลาด ต่าง ประเทศ โดย ใช้ ประโยชน์ จาก FTA
สุทธิ กร กิ่ง แก้ว
สำนักงาน ศูนย์วิจัย และ ให้ คำ ปรึกษา แห่ง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2018
2018
Recycle business as a social enterprise
MN TERAPIGITERA, S Kingkaew
Thammasat University, 2017
2017
A concept of food and drink supplement for workout and business opportunity
MSS YONGCHAROEN, S Kingkaew
Thammasat University, 2016
2016
จัด ทำ ยุทธศาสตร์ ด้าน การ พัฒนา สังคม และ ความ มั่นคง ของ มนุษย์ เพื่อ เข้า สู่ ประชาคม อาเซียน พ. ศ. 2560-2565
สุทธิ กร กิ่ง แก้ว
สำนักงาน ศูนย์วิจัย และ ให้ คำ ปรึกษา แห่ง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2015
2015
The Business Evolution and the Holistic Approach
S Kingkaew
Academy of international Business 2010, 2010
2010
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20