ติดตาม
Panida Asavapichayont
Panida Asavapichayont
ไม่รู้จักเครือข่าย
ยืนยันอีเมลแล้วที่ silpakorn.edu
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Wax-incorporated emulsion gel beads of calcium pectinate for intragastric floating drug delivery
P Sriamornsak, P Asavapichayont, J Nunthanid, M Luangtana-Anan, ...
AAPS PharmSciTech 9 (2), 571-576, 2008
382008
Pectin-based bioadhesive delivery of carbenoxolone sodium for aphthous ulcers in oral cavity
N Wattanakorn, P Asavapichayont, J Nunthanid, S Limmatvapirat, ...
Aaps Pharmscitech 11 (2), 743-751, 2010
282010
Pectins from Citrus maxima
A Chaidedgumjorn, U Sotanaphun, N Kitcharoen, P Asavapichayont, ...
Pharmaceutical Biology 47 (6), 521-526, 2009
282009
Preparation of pectin from fruit peel of Citrus maxima
U Sotanaphun, A Chaidedgumjorn, N Kitcharoen, M Satiraphan, ...
Science, Engineering and Health Studies, 42-48, 2012
212012
Reliable and non‐destructive Raman analysis to determine the urea concentration in a cream formulation
C Oh, L Sriphong, M Kim, H Chung, P Asavapichayont
Journal of Raman Spectroscopy 42 (3), 445-451, 2011
72011
Development and evaluation of tamarind seed xyloglucan for transdermal patch of clindamycin
S Duangjit, P Buacheen, P Priebprom, S Limpanichkul, P Asavapichayont, ...
Advanced Materials Research 1060, 21-24, 2015
62015
Total phenolic content and antioxidant activities of different parts of hom thong banana extract and extraction related factors
J Charoenteeraboon, T Ngawhirunpat, A Chaidedgumjorn, ...
Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences 14 (2), 47-60, 2019
22019
Comparison of in vitro binding of various bile salts by coconut fibers
P Sriamornsak, S Limmatvapirat, P Asavapichayont, S Konthong
Advanced Materials Research 1060, 155-158, 2015
12015
In vitro viable skin model development to assess cutaneous delivery and metabolism of ester-type compounds
P Asavapichayont
University of Saskatchewan, 2000
12000
In vitro viable skin model development to assess cutaneous delivery and metabolism of ester-type compounds.
P Asavapichayont
National Library of Canada= Bibliothèque nationale du Canada, Ottawa, 2002
2002
มานี เหลือง ธ นะ อนันต*, ธ นะ เศรษฐ ง า ว หิรัญ พัฒน, ปราณี ต โอ ป ณะ โส ภิ ต, จุไร รัตน นันทา นิ ช, สน ทยา ลิ้ม มั ทวา ภิ รั ติ์, พนิดา อัศว พิชย น ต, เพ็ญ ศรี เนื่อง สิกขา เพียร
SL Nunthanid, P Asavapichayont, P Nuengsigkapian
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–11