ติดตาม
Chanikan Junmatong
Chanikan Junmatong
Pibulsongkram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ psru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Cold storage in salicylic acid increases enzymatic and non-enzymatic antioxidants of Nam Dok Mai No. 4 mango fruit
C Junmatong, B Faiyue, S Rotarayanont, J Uthaibutra, D Boonyakiat, ...
Sci. Asia 41, 12-21, 2015
442015
Reduction of chilling injury of'Nam Dok Mai No. 4'mango fruit by treatments with salicylic acid and methyl jasmonate
C Junmatong, J Uthaibutra, D Boonyakiat, B Faiyue, K Saengnil
Journal of Agricultural Science 4 (10), 126, 2012
332012
Method development for pesticide determination in paddy rice using near infrared spectroscopy.
S Rungchang, S Numthuam, R Charoensook, P Thongkum, C Junmatong
42018
Effect of salicylic acid soaking on seed germination, growth and antioxidant capacity of sunflower seedlings
S Treesurn, C Junmatong
Songklanakarin Journal of Plant Science 4 (4), 36-40, 2017
22017
Reduction of free radical content and chilling injury in'Nam Dok Mai No. 4'mango fruit with methyl jasmonate during low temperature storage.
C Junmatong, W Chomkitichai, J Uthaibutra, K Saengnil, D Boonyakiat
Acta horticulturae, 107-112, 2015
22015
ผล ของ การ แช่ เมล็ด ใน กรด ซา ลิ ซิ ลิ ก ต่อ การ งอก ของ เมล็ด การ เติบโต และ ศักยภาพ ใน การ ต้าน อนุมูล อิสระ ของ ต้น อ่อน ถั่ว ลันเตา
C Junmatong
Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) 25 (1), 102-109, 2017
2017
Effect of gaseous chlorine dioxide (ClO2) fumigation on gene expression of enzymatic antioxidant during pericarp browning of longan fruit cv. Daw
W Chomkitichai, K Saengnil, C Junmatong
Agricultural Science Journal, 2015
2015
Effect of methyl jasmonate on chilling injury and antioxidant defense system of Nam Dok Mai No. 4 mango fruit during low temperature storage
C Junmatong, W Chomkititichai, K Saengnil
Agricultural Science Journal, 2015
2015
REDUCTION OF FREE RADICAL CONTENT AND CHILLING INJURY IN'NAM DOK MAI NO. 4'MANGO FRUIT WITH METHYL JASMONATE DURING LOW TEMPERATURE STORAGE
W Chomkitichai, C Junmatong, J Uthaibutra, K Saengnil, D Boonyakiat
II Southeast Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems …, 2013
2013
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–9