ติดตาม
Wasu Phanphaisarn
Wasu Phanphaisarn
instructor at Pibulsongkram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ psru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Heart detection and diagnosis based on ECG and EPCG relationships
W Phanphaisarn, A Roeksabutr, P Wardkein, J Koseeyaporn, PP Yupapin
Medical Devices: Evidence and Research, 133-144, 2011
562011
Low cost infrared wireless ECG by using a simple sigma-delta modulation
W Phanphaisarn, J Koseeyaporn, P Wardkein
2006 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference, 245-248, 2006
42006
A simple synthesis technique of PWM signal
P Wardkein, J Koseeyaporn, S Saechia, W Phanphaisarn
APCCAS 2006-2006 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems, 1647-1650, 2006
32006
A new automated heart defect detection based on signals and systems concept
W Phanphaisarn, J Koseeyaporn, P Wardkein, A Teeyapant, S Teeyapant
2006 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference, 73-76, 2006
32006
Flow Rate Controlling Using Phase-Locked Loop
WPPW Kriangsak Prompak, Anucha Kaewpoonsuk, Thongchai Maneechukate
An International Journal of Research and Surveys, 753-758, 2013
2013
Preliminary Heart Defect Determination System Based on ECG signal and envelope PCG signal
W PHANPHAISARN
EECON-30, October. 2007 (Thai language), 1241-1244, 2007
2007
2006 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference-Healthcare Technology (BioCas)
F Mounaim, M Sawan, S Bedard
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–7