ISSARIYAPORN DAMRONGRAK
ISSARIYAPORN DAMRONGRAK
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Verified email at yru.ac.th
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of fertilizer and dolomite applications on growth and yield of tapping rubber trees.
I Damrongrak, J Onthong, C Nilnond
Songklanakarin Journal of Science & Technology 37 (6), 2015
122015
Effect of soil pH and some micronutrient elements on the growth and plant nutrient uptake of para rubber ( Hevea brasiliensis)
I Damrongrak, J Onthong, C Nilnond
King Mongkut’s Agricultural Journal 32 (3), 36-44, 2014
42014
Acid Soil Improvement by Ash from Bioelectric Power Plant for Baby Corn Planting
I Damrongrak
Thaksin University Journal 22 (2), 37-43, 2019
2019
บทความ วิจัย การ ปรับปรุง ดินกรด ด้วย เถ้า ถ่าน จาก โรงงาน ไฟฟ้า ชีว มวล เพื่อ ปลูก ข้าวโพด ฝัก อ่อน Acid Soil Improvement by Ash from Bioelectric Power Plant for Baby Corn Planting
I Damrongrak
วารสาร มหาวิทยาลัย ทักษิณ, 2019
2019
Influence of Rubber Plantation on Soil Fertility and Greenhouse gas Emission
I Damrongrak
วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา 7 (1), 48-60, 2012
2012
ธาตุ อาหาร พืช กับ คุณภาพ ผลผลิต ส้ม โชกุน
I Damrongrak
Journal of Yala Rajabhat University 2 (1), 2007
2007
Indexed in
P Kessaratikoon, A Choonut, K Sangkharak, S Hemmad, S Klomklao, ...
Thaksin University Journal 2018, 09-20, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7