ISSARIYAPORN DAMRONGRAK
ISSARIYAPORN DAMRONGRAK
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Verified email at yru.ac.th
Articles 1–5