ติดตาม
Watcharaporn Ruamthum
Watcharaporn Ruamthum
Silpakorn University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ silpakorn.edu
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Toxicity of botanical insecticides on golden apple snail (Pomacea canaliculata).
W Ruamthum, S Visetson, JR Milne, V Bullangpoti
Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences 75 (2), 191-197, 2010
102010
Effect of glyphosate-based herbicide on acetylcholinesterase activity in tadpoles, Hoplobatrachus rugulosus.
W Ruamthum, S Visetson, JR Milne, V Bullangpoti
Communications in agricultural and applied biological sciences 76 (4), 923-930, 2011
82011
Diversity of anuran and habitat type of their tadpoles in Kui Buri National Park, Thailand
W Taksintum, W Ruamthum, B Pulnil, V Lauhachinda
KKU Sci. J 37, 22-29, 2009
82009
Effect of Nutgrass (Cyperus rotundus L.) Corn Extracts on Extracts on Esterase and Glutathione-S-Transferase Level in Digestive System of the Golden Apple Snails (Pomacea …
W Ruamthum
MS thesis, Kasetsart University, BKK Thailand, 2002
82002
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–4