ติดตาม
Charunee Kasornpikul
Charunee Kasornpikul
Faculty of Animal Science and Agricultural Technology
ยืนยันอีเมลแล้วที่ silpakorn.edu
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Effect of the probiotic Lactobacillus plantalum CMU-FP002 on oocyst shedding by broilers inoculated with Eimeria tenella
C Kasornpikul, C Chaiyasut, B Sirithanyalug, W Aeagwanich, T Pewnim
Avian Biology Research 2 (3), 157-159, 2009
42009
Probiotics properties of bacteria isolated from poultry in Thailand
C Kasornpikul, C Chaiyasut, B Sirithanyalug, W Aegwanich, T Pewnim
Journal of ISSAAS [International Society for Southeast Asian Agricultural …, 2009
22009
การ เสริม แบคทีเรีย โปร ไบ โอ ติก เอน เท อ โรค อ ค คั ส อี ทา ลิ คั ส (Enterococcus italicus) ใน แม่ สุกร ระยะ อุ้มท้อง ต่อ ภูมิคุ้มกัน การ ติด โรค ท้องร่วง ติดต่อ ใน สุกร (Porcine Epidemic Diarrhea …
จารุ ณี เก ษ ร พิกุล, สุร วั ฒ น์ ชล อ สันติ สกุล
วารสาร แก่น เกษตร 50 (2), 419-427, 2021
2021
Knowledge and Readiness of Native Chickens’ Farmers in Approaching Thai Agricultural Standard for Organic Livestock at Cha-am District, Phetchaburi Province
C Kasornpikul, S Chalorsuntisakul, N Nakburi
Journal of Academic Information and Technology 1 (2), 15-15, 2020
2020
Probiotic isolation from Pradu Hang Dam chicken's feces.
C Kasornpikul, S Chalorsuntisakul
Kaen Kaset= Khon Kaen Agriculture Journal 47 (Suppl. 2), 1065-1070, 2019
2019
Efficacy of Isolated Probiotic Bacteria from Piglet Nostrils in Fattening Pigs
C Kasornpikul, S Chalorsuntisakul
Science, Engineering and Health Studies, 15-19, 2016
2016
Animal Nutrition AN-014 Efficacy of probiotic Enterococcus mundtii in dried form in Broilers
C Kasornpikul, S Chalorsuntisakul
Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries, 106, 2015
2015
Animal Nutrition AN-367 Efficacy of dry powdered Enterococcus italicus on immune responses to Mycoplasma hyopneumoniae vaccination
C Kasornpikul, S Chalorsuntisakul
Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries, 294, 2015
2015
Effect of probiotic lactic acid bacteria selected from poultry on productive performances, Eimeria Tenella infection and immunity in male broilers= ผล ของ แบคทีเรีย แลก ติก ชนิด …
C Kasornpikul
Chiang Mai: The Graduate School, Chiang Mai University, 2009, 2009
2009
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–9