ติดตาม
Pattaranun (Nittaya) Thuadaij
Pattaranun (Nittaya) Thuadaij
Asst.Prof. at Division of Chemistry, Faculty of Science, Buriram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ bru.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Preparation of nanosilica powder from rice husk ash by precipitation method
N Thuadaij, A Nuntiya
Chiang Mai Journal of Science 35 (1), 206-211, 2008
1992008
Preparation and Characterization of Faujasite using Fly Ash and Amorphous Silica from Rice Husk Ash
AN Pattaranun Thuadaij
Procedia Engineering 32 (2012), 1026-1032, 2012
372012
Effect of the SiO2/Al2O3 ratio on the synthesis of Na-x zeolite from Mae Moh fly ash
P Thuadaij, A Nuntiya
ScienceAsia 38 (3), 295-300, 2012
292012
Synthesis of Na-x hydrate zeolite from fly ash and amorphous silica from rice husk ash by fusion with caustic soda prior to incubation
P Thuadaij, A Nuntiya
Proceeding of the International Conference on Chemistry and Chemical Process …, 2011
152011
Synthesis of high cation exchange capacity faujasite from high calcium fly ash
P. Thuadaij, K. Pimraksa, A.Nuntiya
Australian Journal of Basic and Applied Sciences 6 (10), 194–208, 2012
142012
Characterization of charcoal briquettes produced from blending rice straw and banana peel
S Duangkham, P Thuadaij
Heliyon 9 (6), 2023
82023
Synthesis and characterization of zeolite derived from Buriram sugarcane bagasse ash and Narathiwat kaolinite
P Thuadaij
Creative Science 8 (3), 320-326, 2016
82016
Characterization of Buriram volcanic clay for use in cosmetics
P Thuadaij, S Duangkham, T Hobanthad
Materials Research Express 7 (9), 095104, 2020
32020
A Comparative Study Using Two Methods to Produce Zeolites from Fly Ash and Amorphous Silica from Rice Husk Ash
P Thuadaij, A Nuntiya
TIChE International Conference, 1-2, 2011
12011
Bio-clay: Antioxidant-rich and stable for body mud scrubs
S Maneetong, P Thuadaij
Heliyon 10 (7), 2024
2024
Green nanosilica and highly efficient removal of methylene blue
P Thuadaij, S Yodyingyong
Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 14 (3), 035017, 2023
2023
การ กำจัด สี ย้อม เม ทิ ลี น บ ลู ด้วย ฝุ่น หิน บะ ซอ ล ต์ เหลือ ทิ้ง จาก โรง โม่ หิน บุรีรัมย์
ภัทร นั น ท์ ทวด อาจ
Thai Science and Technology Journal, 1725-1738, 2020
2020
Corrigendum: Characterization of Buriram volcanic clay for use in cosmetics (2020 Mater. Res. Express 7 095104)
P Thuadaij, S Duangkham, T Hobanthad
Materials Research Express 7 (10), 2020
2020
การ ศึกษา นาโน ซิลิกา จาก ของ เหลือ ทิ้ง ทาง การเกษตร สู่ วัสดุ เชิง พาณิชย์
ภัทร นั น ท์ ทวด อาจ
วารสาร วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 20 (1), 188-202, 2018
2018
Study on the testing water quality used synthesized zeolite for aquairum filter medie
ภัทร นั น ท์ ทวด อาจ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บุรีรัมย์, 2017
2017
การ ผลิต และ ตรวจ สอบ เอกลักษณ์ เฉพาะ ของ ผง ซิลิกา จาก เถ้า ชาน อ้อย Production and Characterization of Silica Powder from Sugarcane Bagasse Ash
P Thuadaij
2016
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–16