Warunya Ajchariyabodee
Warunya Ajchariyabodee
ยืนยันอีเมลแล้วที่ ssru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
การตีความฉาก “ตลาด” ในฐานะพื้นที่จากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส
วรุณญา อัจฉริยบดี
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2561, 202-216, 2018
2018
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง