ติดตาม
Purisa Watcharenwong
Purisa Watcharenwong
อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ยืนยันอีเมลแล้วที่ bru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Needs analysis of teacher candidates for TOEIC preparation short-course instruction at Buriram Rajabhat University
P Lertcharoenwanich, P Limsiriruengrai, P Watcharenwong, C Yenphech
Proceedings of the 2nd National and International Research Conference (NIRC …, 2018
22018
ศึกษาและพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสู่สากล: กรณีศึกษาบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
J Boontree, A Nuemaihom, P Watcharenwong, J Watcharapotikorn
http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5522, 0
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–2