ติดตาม
Thanyapan Hobanthad (Poltue)
Thanyapan Hobanthad (Poltue)
Assistant professor in Analytical Chemistry, Faculty of Science, Buriram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ bru.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Nickel (II) ions sensing properties of dimethylglyoxime/poly (caprolactone) electrospun fibers
T Poltue, R Rangkupan, ST Dubas, L Dubas
Materials Letters 65 (14), 2231-2234, 2011
242011
Simple extraction for the scanning of antioxidant activity of vegetables and fruits in Buriram, Thailand by DPPH, ABTS and FRAP assays
S Maneetong
Creative Science 11 (3), 114-121, 2019
72019
Characterization of Buriram volcanic clay for use in cosmetics
P Thuadaij, S Duangkham, T Hobanthad
Materials Research Express 7 (9), 095104, 2020
32020
Extraction of sericin from Thai native silk (Nangsew) yarn using mulberry (cv. Buriram 60) leaves extracts as a greener solvent.
T Hobanthad
Creative Science 10 (3), 156-164, 2018
22018
การ ใช้ สาร สกัด แอ น โท ไซ ยา นินจา ก ดอก กล้วยไม้ เป็น ตัว ตรวจ วัด ความ เป็น กรด-เบส ด้วย ตา เปล่า
S Tongkhan, K Thookpan, S Kumjorn, S Hobunthad, T Hobanthad
Thai Science and Technology Journal, 1-11, 2024
2024
Ultrasound-assisted extraction of sericin from silk cocoon combined with mulberry leaves extracts solvent as an environmentally friendly process
T Hobanthad
56. Kasetsart University Annual Conference, Bangkok (Thailand), 30 Jan-2 Feb …, 2018
2018
การ ศึกษา สภาวะ ที่ เหมาะสม ใน การ สกัด และ การ ทำ แห้ง ต่อ สมบัติ ทาง เคมี กายภาพ ของ กั ม เมล็ด มะขาม (Tamarindus indica L.)
สิริ การ หนู สิงห์, วรางคณา สมพง ษ์
Thai Science and Technology Journal, 43-58, 2015
2015
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–7