ติดตาม
Montra Srisayam
Montra Srisayam
Pibulsongkram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ psru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Antioxidant, antimelanogenic, and skin-protective effect of sesamol
M Srisayam, N Weerapreeyakul, S Barusrux, K Kanokmedhakul
J cosmet Sci 65 (2), 69-79, 2014
452014
Inhibition of two stages of melanin synthesis by sesamol, sesamin and sesamolin
M Srisayam, N Weerapreeyakul, K Kanokmedhakul
Asian Pacific journal of tropical biomedicine 7 (10), 886-895, 2017
322017
Nanostructured lipid carriers (NLC) as vehicles for topical administration of sesamol: in vitro percutaneous absorption study and evaluation of antioxidant activity
C Puglia, MR Lauro, A Offerta, L Crascì, L Micicchè, AM Panico, F Bonina, ...
Planta medica 83 (05), 398-404, 2017
302017
Application of FTIR microspectroscopy for characterization of biomolecular changes in human melanoma cells treated by sesamol and kojic acid
M Srisayam, N Weerapreeyakul, S Barusrux, W Tanthanuch, K Thumanu
Journal of Dermatological Science 73 (3), 241-250, 2014
272014
Antimicrobial and antioxidant properties of honeys produced by Apis mellifera in Thailand
M Srisayam, P Chantawannakul
Journal of ApiProduct and ApiMedical Science 2 (2), 77-83, 2010
192010
FTIR microspectroscopy for the assessment of mycoplasmas in HepG2 cell culture
P Pocasap, N Weerapreeyakul, C Junhom, PP Phiboonchaiyanan, ...
Applied Sciences 10 (11), 3766, 2020
132020
Chemical composition and antibacterial activity of essential oils from three Curcuma species in Thailand
M Srisayam, J Jooduang, A Srisopa, P Keerin, S Sangthong
Life Sciences and Environment Journal 19 (2), 222-233, 2018
62018
In VitroAntioxidant Activity of White, Black and Red Sesame Seeds
NW Montra Srisayam, P Sribuarin
IJPS 10 (2), 136-146, 2014
22014
Biological properties of kefir whey samples produced from soy and black sesame milks
M Srisayam, J Klinrat, A Chodnakarin
Burapha Science Journal, 872-886, 2018
12018
Effects of wheat flour substitution with pineapple Residues on Quality Changes of Biscuits During Storage
S Siriangkanakun, M Srisayam, E Jansukon
Burapha Science Journal, 95-105, 2017
12017
ฤทธิ์ ทาง ชีวภาพ ปริมาณ สารประกอบ ฟี น อ ลิ ก ปริมาณ แอ น โท ไซ ยา นิ น วิตามิน บี 1 และ บี 2 ของ คี เฟอร์ ข้าว ไร ซ์ เบอร์ รี่ กล้อง งอก
M Srisayam, A Srisopa, N Rattanachak, S Songtong
Life Sciences and Environment Journal 24 (1), 26-37, 2023
2023
KEYNOTE SPEAKER SIMILARITY AND DISSIMILARITY OF SESAMIN, SESAMOLIN AND SESAMOL
N Weerapreeyakul, M Srisayam, B Siriwarin, M Khamphiew, ...
MESMAP–8, 3, 2022
2022
Cholesterol-lowering effects of lactic acid bacteria isolated from Musa sapientum Linn.
N Rattanachak, C Nualsri, N Nittayasut, M Srisayam, A Chodnakarin, ...
Maejo International Journal of Science & Technology 16 (3), 2022
2022
ฤทธิ์ ทาง ชีวภาพ ปริมาณ สารประกอบ ฟี น อ ลิ ก และ วิตามิน ซี จาก สาร สกัด ลูก หว้า
M Srisayam, C Puengtang, A Srisopa, A Chodnakarin
PSRU Journal of Science and Technology 7 (2), 103-113, 2022
2022
Development of sparkling pineapple juice mixed red corn silk (Zea mays L. cultivar Siam Ruby Queen) extract
N Rattanachak, T Kumkruechan, M Srisayam
วารสาร วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ISSN 2651-2483 (Online …, 2020
2020
การ ยับยั้ง เชื้อ Staphylococcus aureus และ ฤทธิ์ ต้าน อนุมูล อิสระ ของ สาร สกัด หยาบ จาก หงอนไก่ ฝรั่ง
A Chodnakarin, T Inta, A Saelee, P Sam-ang, M Srisayam, W Phalee
PSRU Journal of Science and Technology 4 (2), 34-42, 2019
2019
806: Concentration dependent effect of sesamol on cell cycle arrest
N Weerapreeyakul, M Srisayam, S Barusrux
European Journal of Cancer, S195, 2014
2014
ผล ของ การ ทดแทน แป้งสาลี ด้วย กาก สับปะรด ต่อ การ เปลี่ยนแปลง คุณภาพ ของ บิ ส กิ ต ใน ระหว่าง การ เก็บ รักษา Effects of Wheat Flour Substitution with Pineapple Residues on Quality Changes …
S Siriangkanakun, M Srisayam, E Jansukon
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–18