ติดตาม
Bhattaraporn Senkraigul
Bhattaraporn Senkraigul
Faculty of Informatics, Mahasarakham University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ msu.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
A community pharmacist-led smoking cessation intervention using a smartphone app (PharmQuit): A randomized controlled trial
N Asayut, PS Olson, J Kanjanasilp, P Thanarat, B Senkraigul, C Sittisarn, ...
Plos one 17 (3), e0265483, 2022
142022
PHARMQUIT: AN INTERACTIVE COMMUNITY PHARMACIST-ASSISTED SMARTPHONE APPLICATION FOR SMOKING CESSATION
N Asayut, PS Olson, J Kanjanasilp, P Thanarat, B Senkraigul
Malaysian Journal of Public Health Medicine 22 (1), 16-27, 2022
2022
การวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของโตโยต้า: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชานิเทศศาสตร์
ภัทรภร เสนไกรกุล
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 18 (24), 31-40, 2019
2019
บุพเพสันนิวาส: ความรู้สึกร่วมกับการตามรอยของผู้ชมละครไทย
ภัทรภร เสนไกรกุล, จิรยุทธ์ สินธุพันธ์
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาศึกษาศาสตร์ …, 2019
2019
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–4