Follow
Dominika Latusek
Dominika Latusek
Professor of Management, Kozminski University
Verified email at kozminski.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Rozwój teorii organizacji
AK Koźmiński, D Latusek-Jurczak
Wolters Kluwer, 2011
1952011
SUbDYSCYPLINY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU–LOGIKA WYODRębNIENIA, IDENTYFIKACJA MODELU KONCEPCYJNEGO ORAZ ZAWARTOść TEMATYCZNA1
S CYFERT, W DYDUCH, D LATUSEK‑JURCZAK, J NIEMCZYK
ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 37-49, 2014
1302014
Uncertainty in interorganizational collaboration and the dynamics of trust: A qualitative study
D Latusek, PWL Vlaar
European Management Journal 36 (1), 12-27, 2018
782018
Trust in transitions
D Latusek, KS Cook
Kyklos 65 (4), 512-525, 2012
622012
Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu
AK Koźmiński, D Latusek-Jurczak
Wolters Kluwer, 2014
612014
Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji
AK Koźmiński, D Jemielniak, D Latusek
55*
Zasady Zarządzania
AK Koźmiński, D Jemielniak, D Latusek-Jurczak
Wolters Kluwer SA, 2014
532014
Ethics in qualitative research
S Ciuk, D Latusek
Qualitative Methodologies in Organization Studies: Volume I: Theories and …, 2018
432018
Zarządzanie: teoria i praktyka od podstaw: ćwiczenia
D Jemielniak
Dariusz Jemielniak, 2005
422005
Exploring managerial talk through metaphor: An opportunity to bridge rigour and relevance?
D Latusek, PWL Vlaar
Management Learning 46 (2), 211-232, 2015
382015
Zarządzanie międzyorganizacyjne
D Latusek-Jurczak
Wolters Kluwer, 2011
352011
(Dis) trust in Software Projects: A Thrice Told Tale: On Dynamic Relationships between Software Engineers, IT Project Managers, and Customers
D Latusek, D Jemielniak
International Journal of Technology, Knowledge and Society 3 (1), 117, 2007
27*2007
Collaboration and trust-building in open innovation community
D Latusek-Jurczak, K Prystupa
Journal of Economics and Management 17, 48-62, 2014
222014
Trust-building in international business ventures
A Gerbasi, D Latusek
Baltic Journal of Management 10 (1), 30-51, 2015
212015
Zarządzanie
D Jemielniak, D Latusek
Teoria i praktyka od podstaw. Ćwiczenia. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i …, 2005
212005
Development of trust in low-trust societies
D Latusek, T Olejniczak
Polish Sociological Review 195 (3), 309-326, 2016
162016
Sieci międzyorganizacyjne jako struktury współpracy–podstawowe pojęcia analityczne,[w:] AK Koźmiński, D. Latusek-Jurczak [red.], Relacje międzyorganizacyjne w naukach o …
D Latusek-Jurczak
Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, 2014
152014
Distrust: A critical review exploring a universal distrust sequence
FE Six, D Latusek
Journal of Trust Research 13 (1), 1-23, 2023
132023
Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą
D Latusek
W: D. Jemielniak, AK Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik …, 2008
132008
When Trust Does Not Matter: The Study of Communication Practices Between High-Tech Companies and Their Clients in the Environment of Distrust
D Latusek
Computer-Mediated Relationships and Trust: Managerial and Organizational …, 2008
132008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20