ติดตาม
Naruemol Thurnkul
Naruemol Thurnkul
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ยืนยันอีเมลแล้วที่ psru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Application of the pigment of actinobacteria isolated from the wasps-nest soil for dyeing silk fibers
S Urtgam, N Thurnkul
Life Sciences and Environment Journal 22 (2), 166-177, 2021
62021
Synthesis and structure characterization of ZnTiO3 nanoparticles and their antibacterial performances on silk fabrics
N Thurnkul, R Sumang
Journal of Engineered Fibers and Fabrics 19, 15589250231224055, 2024
12024
Isolation, Identification, and Application of Pigment-Producing Actinobacteria from Stingless Bee Hives for Handicraft Production
S Urtgam, T Sumpradit, N Thurnkul
Journal of Current Science and Technology 13 (3), 564-573, 2023
12023
The antibacterial activity and silk dyeing of the crude pigment extract from J4 actinobacteria strain
S Urtgam, T Sumpradit, N Thurnkul
Journal of Current Science and Technology 13 (2), 455-464, 2023
12023
Antimicrobial Activities and Painting Application of Pigmented-Producing Actinobacteria Isolated from Rhizospheric Soils of Mosses (Taxithelium nepalense (Schwägr.) Broth. and …
S Urtgam, K Thananoppakun, C Puengtang, T Sumpradit, B Thuankul, ...
HAYATI Journal of Biosciences 31 (4), 652-662, 2024
2024
Isolation and identification of actinobacteria against Colletotrichum, the causal agent of anthracnose disease of Mangifera indica L.
STTN Urtgam, S., Kodsueb R., Puengtang C
Universal Journal of Agricultural Research. 12 (2), 233-241, 2024
2024
EFFECT OF THE CRUDE PIGMENT EXTRACT FROM ACTINOBACTERIA ISOLATED FROM STINGLESS BEE, TETRAGONILLA COLLINA (SMITH, 1857), ENTRANCE NEST ON NATURAL DYEING FIBERS
S Urtgam, T Jongjitvimol, T Sumpradit, N Thurnkul
Life Sciences and Environment Journal 24 (1), 183-195, 2023
2023
การ ประยุกต์ ใช้ สี จาก แอ คติ โน แบคทีเรีย สาย พันธุ์ กลาย ใน การ ย้อม เส้นใย ไหม
N Thurnkul
PSRU Journal of Science and Technology 5 (2), 26-34, 2020
2020
ปลายข้าว กับ จุลินทรีย์ เกี่ยวข้อง กัน ได้ อย่างไร
นฤมล เถื่อน กูล
Life Sciences and Environment Journal 6 (1-2), 42-45, 2005
2005
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–9