ROSELEENA  Anantanukulwong
ROSELEENA Anantanukulwong
สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Verified email at yru.ac.th - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Physical and mechanical properties of insulation from rubber leave
R Anantanukulwong
Journal of Physics: Conference Series 1835 (1), 012107, 2021
2021
Natural Radioactivity Levels in Sediment Collected in Pattani Bay Pattani Province, Thailand
M Intan, S Doloh, R Anantanukulwong
ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports 23 (1), 86-94, 2020
2020
Creation of Physics Experiment Kits on Sound Resonance in a Tube for Teachers in Southern Thailand
R Anantanukulwong
Thaksin University Journal 22 (2), 67-74, 2019
2019
การ ผลิต ถ่าน อัด แท่ง จาก วัสดุ เหลือใช้ ทาง การเกษตร
โรส ลี นา อนันต นุ กูล วงศ์, รอ ดี ยะ ห์ เจ๊ะ แม, นุ ร มา ยา มี น สา เร๊ะ นุ
วารสาร วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มร ย. 4 (1), 47-53, 2019
2019
ความ หลากหลาย ของ สัตว์ หน้า ดิน และ ปริมาณ อินทรีย วัตถุ ใน ดิน ตะกอน บริเวณ อ่าว ปัตตานี
โรส ลี นา อนันต นุ กูล วงศ์, ไม มูน อิน ตัน, นู ร อั ย นี ดา โอ๊ะ, ไซ นับ ด อ เลาะ
วารสาร วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มร ย. 4 (1), 19-24, 2019
2019
Indexed in
P Kessaratikoon, J Somkhun, T Chusueahueng, A Watthanapinyo, ...
Thaksin University Journal 2018, 09-20, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6