ติดตาม
Orachorn Chimjan
Orachorn Chimjan
Instructor at Pibulsongkram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ psru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Evaluation of dry deposition velocity of SO2 by Bowen ratio and resistance model over rice paddy in tropical climate
O Chimjan, P Khummongkol
Sains Malaysiana 41 (6), 747-754, 2012
12012
Evaluation of SO2 deposition velocity and type of canopy resistance with Wesely parameterization model over a rice paddy in Thailand
O Chimjan, P Khummongkol
Warasan Wichai Mokho, 2008
2008
Evaluation of SO
O Chimjan, P Khummongkol
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–3