ติดตาม
Pallapa Lertcharoenwanich
Pallapa Lertcharoenwanich
Business English, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ bru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
การ วิเคราะห์ ความ ต้องการ จำเป็น ของ ครู คืน ถิ่น ใน การ เรียน การ สอน ระยะ สั้น เพื่อ การ เตรียม สอบ โท อิ ค ที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บุรีรัมย์
P Lertcharoenwanich, P Limsiriruengrai, P Watcharenwong, C Yenphech
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บุรีรัมย์, 2018
2*2018
Washback Effect of Direct TOEIC Preparation Class on Students’ Motivation
P Lertcharoenwanich
มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุบลราชธานี 11 (1), 304-316, 2020
2020
พัฒนา นวัตกรรม การ สื่อสาร ภาษา อังกฤษ เพื่อ การ ท่องเที่ยว สำหรับ บุคลากร การ ท่องเที่ยว หมู่บ้าน ไหม เพื่อ ส่งเสริม การ ท่องเที่ยว หมู่บ้าน ไหม บ้าน ชุมชน สาย ยาว ตำบล ถลุง เหล็ก อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์
ลิ้ม ศิริ เรืองไร, พุทธชาด, เลิศ เจริญ ว นิ ช, พั ล ล ภา, รัตน ว โร ภาส, ว ริ ษ ฐา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บุรีรัมย์, 2019
2019
การ ศึกษา ความ พึง พอใจ และ สภาพ ปัญหา การ ใช้ สื่อ โฆษณา ภูมิปัญญา การ ทอ ผ้า ไหม วัฒนธรรม อีสาน ใต้ บน สื่อ สังคม ออนไลน์
วงศ์ ปรเมษฐ์, ด รัส วิน, ลิ้ม ศิริ เรืองไร, พุทธชาด, เลิศ เจริญ ว นิ ช, พั ล ล ภา, ...
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บุรีรัมย์, 2019
2019
Needs Analysis of Tourism Personnel for English Communicative Innovation in Sai Yao Community Silk Village, Thalunglek Subdistrict, Muang District, Buriram Province
P Limsiriruengrai, P Lertcharoenwanich, W Rattanawaropas
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บุรีรัมย์, 2018
2018
Effect of TOEIC Short-Course Instruction of Buriram Rajabhat University Language Center on Teacher Candidates
P Lertcharoenwanich, P Limsiriruengrai
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บุรีรัมย์, 2018
2018
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–6