ติดตาม
Phiphat Prasertsang
Phiphat Prasertsang
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยืนยันอีเมลแล้วที่ bru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Translation and antioxidant activity of the drug ancient texts from scripture inscribed on Bai Lan
S Maneetong, S Tangtubtim, P Prasertsang
56. Kasetsart University Annual Conference, Bangkok (Thailand), 30 Jan-2 Feb …, 2018
2018
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง