ติดตาม
Niphaphat  Kunthon
Niphaphat Kunthon
Yala Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ yru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
The Effect of Process Parameters on Qualities of Seasoned Fried Sajor-caju Mushroom (Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singers)
K Kanpairo, N Kunthon, P Aedtem, P Phalachai, S Ma, R Maseng
Burapha Science Journal, 345-360, 2022
2022
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นิภาภัทร์ กุณฑล
https://profile.yru.ac.th/storage/journals/September2020 …, 2019
2019
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฮาลาล เพื่อสุขภาพ : เฉาก๊วยในน้ำนมแพะพร้อมบริโภค
นุชเนตร ตาเย๊ะ, นิภาภัทร์ กุณฑล, มารีนี โตะลู, นูรซาลีฮา โมงหนิมะ
วารสาร มหาวิทยาลัย นราธิวาส ราช นครินทร์, 2018
2018
ผลของการทดแท กะทิด้วย น้ำมัน ปาล์ม ต่อ คุณภาพ ของ บูดู ตูมิฮ พร้อมบริโภค
สุธีรา ศรีสุข, นิภาภัทร์ กุณฑล, ภัทรวดี เอียดเต็ม
มหาวิทยาลัย แม่ โจ้, 2017
2017
การใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งสาลีในคุกกี้เนยสด
นิภาภัทร์ กุณฑล
รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2009
2009
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–5