ติดตาม
Chanwit Prabpayak
Chanwit Prabpayak
Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Thailand
ยืนยันอีเมลแล้วที่ rmutp.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
On ideals and congruences in KU-algebras
C Prabpayak, U Leerawat
Sci. Magna 5 (1), 54-57, 2009
2202009
On isomorphisms of KU-algebras
C Prabpayak, U Leerawat
Scientia Magna journal 5 (3), 25-31, 2009
952009
On derivations of BCC-algebras
C Prabpayak, U Leerawat
Agriculture and Natural Resources 43 (2), 398-401, 2009
382009
Barriers to electric vehicle adoption in Thailand
C Kongklaew, K Phoungthong, C Prabpayak, MS Chowdhury, I Khan, ...
Sustainability 13 (22), 12839, 2021
342021
Pseudo KU-algebras and their applications in topology
U Leerawat, C Prabpayak
Global Journal of Pure and Applied Mathematics 11 (4), 1793-1801, 2015
172015
Some results on fuzzy PKU-algebras
C Prabpayak, K Daowsud, U Leerawat
International Journal of Pure and Applied Mathematics 118 (2), 221-230, 2018
112018
Conductor ideals of orders in algebraic number fields.
G Lettl, C Prabpayak
Archiv der Mathematik 103 (2), 2014
102014
Derivations of PKU-algebras
C Prabpayak
Far East Journal of Mathematical Sciences 102 (9), 1917-1923, 2017
82017
Orders in pure cubic number fields
C Prabpayak
Fachbibliothek für Mathematik, Karl-Franzens-Universität Graz, 2014
82014
Orders in cubic number fields
G Lettl, C Prabpayak
Journal of Number Theory 166, 415-423, 2016
52016
On ideals and congruence in KU-algebras, scientia Magna Journal
C Prabpayak, U Leerawat
52009
Some Homomorphism Properties of TM-algebras
C Prabpayak
Applied Mechanics and Materials 866, 406-409, 2017
32017
On outer (θ, ø)-derivations of BCI-algebras
U Leerawat, C Prabpayak
Far East Journal of Mathematical Sciences 58 (1), 49-60, 2011
32011
Doubt Fuzzy Ideals of B-Algebras
C Prabpayak
Applied Mechanics and Materials 866, 410-413, 2017
22017
Geraghty type generalized F-contraction for dislocated quasi-metric spaces
N Suthisung, K Muangchoo, P Suwanbamrung, W Wisedsing, ...
Computer Science 18 (2), 359-367, 2023
12023
Barriers to Electric Vehicle Adoption in Thailand. Sustainability 2021, 13, 12839
C Kongklaew, K Phoungthong, C Prabpayak, MS Chowdhury, I Khan, ...
s Note: MDPI stays neu-tral with regard to jurisdictional claims in …, 2021
12021
Conductor ideals in Galois extensions
C Prabpayak
Agriculture and Natural Resources 49 (2), 301-304, 2015
12015
การ ศึกษา ความ คิดเห็น ของ นักศึกษา ที่ มี ต่อ กิจกรรม การ ประชุม เชียร์ และ รับ น้อง ใหม่ คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช มงคล พระนคร
U Polyium, T Boonchoo, N Panya, C Prabpayak, W Leenakul, ...
วารสาร ศิลปศาสตร์ (วัง นางเลิ้ง) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช มงคล พระนคร 3 (1), 1-11, 2023
2023
T-fuzzy d-ideal algorithm
C Prabpayak, N Nakmaetee
2023
The structure of quotient pseudo d-algebras
C Prabpayak
2022
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20