ติดตาม
Kulwadee Pinwattana
Kulwadee Pinwattana
pibulsongkram Rajabhat university
ยืนยันอีเมลแล้วที่ psru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Development of a one-step immunochromatographic strip test using gold nanoparticles for the rapid detection of Salmonella typhi in human serum
P Preechakasedkit, K Pinwattana, W Dungchai, W Siangproh, ...
Biosensors and Bioelectronics 31 (1), 562-566, 2012
1222012
CdSe/ZnS quantum dots based electrochemical immunoassay for the detection of phosphorylated bovine serum albumin
K Pinwattana, J Wang, CT Lin, H Wu, D Du, Y Lin, O Chailapakul
Biosensors and Bioelectronics 26 (3), 1109-1113, 2010
872010
Amperometric determination of sulfite by gas diffusion-sequential injection with boron-doped diamond electrode
C Chinvongamorn, K Pinwattana, N Praphairaksit, T Imato, O Chailapakul
Sensors 8 (3), 1846-1857, 2008
592008
A simple strategy to fabricate electrochemical sensor based on nickel nanoparticles modified glassy carbon electrode for the determination of glucose in urine
K Pinwattana, R Janmanee
NU. International Journal of Science 12 (2), 29-38, 2015
22015
Electrochemical Fabrication of Polypyrrole/Poly (pyrrole-3-carboxylic acid)/Graphene Oxide Composite Thin Film for Biosensor Application
R Janmanee, K Pinwattana
NU. International Journal of Science 12 (1), 52-61, 2015
12015
การ ตรวจ วัด วิตามิน ซี ใน น้ำ ผล ไม้ อย่าง ง่าย ด้วย เทคนิค ทาง เคมี ไฟฟ้า
P Kunking, S Padchaiyo, P Kwawtasri, A Chitbuengphrao, ...
PSRU Journal of Science and Technology 7 (3), 22-34, 2022
2022
การ วิเคราะห์ หา ปริมาณ กรด แอ ส คอ ร์ บิ ก ใน น้ำ ผล ไม้ โดย ใช้ เทคนิค โค ร โน แอ ม เป อ โร เม ตรี
S Thakthuang, P Sopaporn, S Meksun, A Chitbuengphrao, K Pinwattana, ...
PSRU Journal of Science and Technology 6 (1), 1-12, 2021
2021
การ วิเคราะห์ หา ปริมาณ กรด แกล ลิ ค อย่าง ง่าย ใน พืช สมุนไพร ด้วย เทคนิค ไซ คลิก โว ล แท ม เม ตรี
Y Chammui, K Pinwattana, A Preechaworapun
PSRU Journal of Science and Technology 4 (1), 39-49, 2019
2019
Growth instability due to lattice-induced topological currents in limited-mobility epitaxial growth models
K Pinwattana, J Wang, CT Lin, H Wu, D Du, D Du, YH Lin, O Chailapakul
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 26 (3), 1109-1113, 2010
2010
Development of electrochemical microbiosensor for detection of biomarkers
K Pinwattana
Chulalongkorn University, 2010
2010
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–10