ติดตาม
Asst.Prof.Dr. Sarunya Maneetong
Asst.Prof.Dr. Sarunya Maneetong
Department of Chemistry, Faculty of Science, Buriram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ bru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Evaluation of selenium species in selenium-enriched pakchoi (Brassica chinensis Jusl var parachinensis (Bailey) Tsen & Lee) using mixed ion-pair reversed phase HPLC–ICP-MS
W Thosaikham, K Jitmanee, R Sittipout, S Maneetong, A Chantiratikul, ...
Food chemistry 145, 736-742, 2014
632014
Hydroponic cultivation of selenium-enriched kale (Brassica oleracea var. alboglabra L.) seedling and speciation of selenium with HPLC–ICP-MS
S Maneetong, S Chookhampaeng, A Chantiratikul, O Chinrasri, ...
Microchemical Journal 108, 87-91, 2013
532013
Productivity and selenium concentrations in egg and tissue of laying quails fed selenium from hydroponically produced selenium-enriched kale sprout (Brassica oleracea var …
O Chinrasri, P Chantiratikul, S Maneetong, S Chookhampaeng, ...
Biological trace element research 155, 381-386, 2013
242013
Physicochemical Contents, Antioxidant Activities, and Acute Toxicity Assessment of Selenium‐Enriched Chinese Kale (Brassica oleracea var. alboglabra L …
K Leamsamrong, W Tongjaroenbuangam, S Maneetong, A Chantiratikul, ...
Journal of Chemistry 2019 (1), 7983038, 2019
122019
Efficacy of Selenium from Hydroponically Produced Selenium-Enriched Kale Sprout (Brassica oleracea var. alboglabra L.) in Broilers
A Chantiratikul, P Pakmaruek, O Chinrasri, W Aengwanich, ...
Biological Trace Element Research 165, 96-102, 2015
122015
Simple extraction for the scanning of antioxidant activity of vegetables and fruits in Buriram, Thailand by DPPH, ABTS and FRAP assays
SM Thanyapan Hobanthad
SNRU Journal of Science and Technology 11 (3), 114-121, 2019
6*2019
Bio-clay: Antioxidant-rich and stable for body mud scrubs
S Maneetong, P Thuadaij
Heliyon 10 (7), 2024
2024
การ ศึกษา สภาวะ ที่ เหมาะสม ใน การ สกัด แอ น โท ไซ ยา นิ น ฤทธิ์ ต้าน อนุมูล อิสระ และ ปริมาณ ฟี น อ ลิ ก ทั้งหมด จาก ข้าว ไร ซ์ เบอร์ รี่ เพื่อ แปรรูป เป็น ผง แอ น โท ไซ ยา นิ น
ศ รั ญ ญา มณี ทอง
วารสาร วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บุรีรัมย์ (ออนไลน์) 7 (2), 37-51, 2023
2023
การ ศึกษา สภาวะ การ เตรียมตัว อย่าง ที่ เหมาะสม ใน การ หา ปริมาณ โลหะ (ซีลีเนียม ตะกั่ว และ โครเมียม) ใน ผัก พื้นบ้าน ด้วย วิธี แกรไฟต์ เฟอร์ เน ส อะตอม มิ ก แอบ ซอ ร์ ป ชัน สเปก โต ร เม ตรี (GF-AAS)
ศ รั ญ ญา มณี ทอง
วารสาร วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บุรีรัมย์ (ออนไลน์) 2 (1), 39-46, 2018
2018
Translation and antioxidant activity of the drug ancient texts from scripture inscribed on Bai Lan
S Maneetong, S Tangtubtim, P Prasertsang
56. Kasetsart University Annual Conference, Bangkok (Thailand), 30 Jan-2 Feb …, 2018
2018
Supplementing selenium from selenium-enriched kale sprout (Brassica oleracea var. alboglabra L.) in broiler diets [conference poster].
O Chinrasri, P Pakmaruek, S Chookhampaeng, S Maneetong, ...
2013
Organic selenium from selenium-enriched kale sprout increased tissue selenium concentrations of broilers.
A Chantiratikul, O Chinrasri, P Pakmaruek, S Chookhampaeng, ...
2013
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–12