ติดตาม
Asst.Prof.Dr. Sarunya Maneetong
Asst.Prof.Dr. Sarunya Maneetong
Department of Chemistry, Faculty of Science, Buriram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ bru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Evaluation of selenium species in selenium-enriched pakchoi (Brassica chinensis Jusl var parachinensis (Bailey) Tsen & Lee) using mixed ion-pair reversed phase HPLC–ICP-MS
W Thosaikham, K Jitmanee, R Sittipout, S Maneetong, A Chantiratikul, ...
Food chemistry 145, 736-742, 2014
552014
Hydroponic cultivation of selenium-enriched kale (Brassica oleracea var. alboglabra L.) seedling and speciation of selenium with HPLC–ICP-MS
S Maneetong, S Chookhampaeng, A Chantiratikul, O Chinrasri, ...
Microchemical Journal 108, 87-91, 2013
472013
Productivity and selenium concentrations in egg and tissue of laying quails fed selenium from hydroponically produced selenium-enriched kale sprout (Brassica oleracea var …
O Chinrasri, P Chantiratikul, S Maneetong, S Chookhampaeng, ...
Biological trace element research 155 (3), 381-386, 2013
182013
Efficacy of selenium from hydroponically produced selenium-enriched kale sprout (Brassica oleracea var. alboglabra L.) in broilers
A Chantiratikul, P Pakmaruek, O Chinrasri, W Aengwanich, ...
Biological Trace Element Research 165 (1), 96-102, 2015
92015
Physicochemical contents, antioxidant activities, and acute toxicity assessment of selenium-enriched Chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra L.) seedlings
K Leamsamrong, W Tongjaroenbuangam, S Maneetong, A Chantiratikul, ...
Journal of Chemistry 2019, 2019
42019
Simple extraction for the scanning of antioxidant activity of vegetables and fruits in Buriram, Thailand by DPPH, ABTS and FRAP assays
SM Thanyapan Hobanthad
SNRU Journal of Science and Technology 11 (3), 114-121, 2019
12019
Translation and antioxidant activity of the drug ancient texts from scripture inscribed on Bai Lan
S Maneetong, S Tangtubtim, P Prasertsang
56. Kasetsart University Annual Conference, Bangkok (Thailand), 30 Jan-2 Feb …, 2018
2018
การ ปริวรรต และ ทดสอบ ฤทธิ์ ต้าน อนุมูล อิสระ ของ ตา รับ ยา โบราณ ที่ จารึก ไว้ ใน คัมภีร์ ใบ ลาน
ศ รั ญ ญา มณี ทอง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บุรีรัมย์, 0
Organic Selenium from Selenium-Enriched Kale Sprout Increased Tissue Selenium Concentrations of Broilers
A Chantiratikul, O Chinrasri, P Pakmaruek, S Chookhampaeng, ...
THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE ANIMAL AGRICULTURE FOR …, 0
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–9