ติดตาม
Üstüner Birben
Üstüner Birben
Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi / Çankırı Karatekin University Faculty of Forestry
ยืนยันอีเมลแล้วที่ karatekin.edu.tr - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Türkiye’de 1937 yılından sonra ormancılık mevzuatında yaşanan gelişmeler ve toplumsal yaşamla etkileşimler
Ü Birben
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 58 (1), 1-16, 2008
312008
The effectiveness of protected areas in biodiversity conservation: The case of Turkey
Ü Birben
Cerne 25 (4), 424-438, 2020
302020
Forest fire and law: an analysis of Turkish forest fire legislation based on Food and Agriculture Organization criteria
OD Elvan, Ü Birben, UY Özkan, HT Yıldırım, YÖ Türker
Fire Ecology 17, 1-15, 2021
252021
Effects of legal regulations on land use change: 2/B applications in Turkish forest law
G Gençay, Ü Birben, B Durkaya
Journal of sustainable forestry 37 (8), 804-819, 2018
242018
Rural population mobility, deforestation, and urbanization: case of Turkey
HE Ünal, Ü Birben, F Bolat
Environmental Monitoring and Assessment 191, 1-12, 2019
172019
Cibal-i mübaha
Ü Birben
II. Ormancılıkta Sosyo-ekonomik Sorunlar Kongresi (19-21 Şubat 2009, Isparta …, 2009
162009
AB Su Çerçeve Direktifinin Türkiye’de su kaynakları yönetimine etkisi
M Bulut, Ü Birben
Turkish Journal of Forestry 20 (3), 221-233, 2019
152019
Orman yangını insan ilişkisi
S Özden, H Kılıç, HE Ünal, Ü Birben
Türkiye Ormancılar Derneği, 2012
152012
Orman kaynaklarına ilişkin toplumsal algının incelenmesi (Çankırı kent merkezi örneği)
Ü Birben, HE Ünal, A Karaca
Turkish Journal of Forestry 19 (1), 76-82, 2018
142018
Orman köylerinde yaşanan göç olgusunun nedenleri ve sonuçları
S ÖZDEN, Ü BİRBEN
İç/Dış/Göç ve Kültür IV. Kültğr Araştırmaları Sempozyumu, 2007
112007
Analysis of the Ramsar Convention’s effectiveness on the Turkish legislation and judicial decisions
OD Elvan, Ü Birben
Wetlands 41 (3), 35, 2021
102021
Orman Suçlarında Toplumsal Algı (Kırıkkale İli Örneği)
Ü Birben, HE Ünal, U İmal
Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 (2), 495-505, 2019
102019
Public interest versus forests
Ü Birben, G Gençay
Cerne 24 (4), 360-368, 2018
102018
Ottoman forestry: socio-economic aspect and its influence today
S Özden, Ü Birben
Ciência Rural 42, 459-466, 2012
102012
The effectiveness of the Bern Convention on wildlife legislation and judicial decisions in Turkey
OD Elvan, Ü Birben, HE Ünal
International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics 21 (2 …, 2021
82021
Relationship between a natural monumental stand in Turkey and local beliefs.
N Oner, S Ozden, U Birben
82010
Public perception of forest crimes: The case of Ilgaz Province in Turkey
HE Ünal, Ü Birben, OD Elvan
Crime, Law and Social Change 75 (5), 487-506, 2021
72021
Bio-smuggling in Turkey
Ü Birben, G Gençay
Crime, Law and Social Change 71, 345-364, 2019
72019
To be “a developed country” or not to be? The effect of the Paris agreement on Turkish forest law
G Gençay, Ü Birben, A Aydın
Environmental monitoring and assessment 191, 1-14, 2019
72019
State ownership of forests from different angles: policy, economics, and law.
Ü Birben
Environmental Monitoring and Assessment 191 (502), 1-14, 2019
62019
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20