ติดตาม
Koby yosef
Koby yosef
ยืนยันอีเมลแล้วที่ biu.ac.il - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Mamluks and their Relatives in the period of the Mamluk Sultanate (1250–1517)
K Yosef
Mamluk Studies Review 16, 55-69, 2012
282012
Dawlat al-Atrāk or Dawlat al-Mamālīk? Ethnic origin or slave origin as the defining characteristic of the ruling elite in the Mamluk sultanate
K Yosef
Jerusalem Studies in Arabic and Islam 39, 387-410, 2012
272012
The Term Mamluk and Slave Status during the Mamluk Sultanate
K Yosef
Al-Qantara 34 (1), 7-34, 2013
222013
Ethnic Groups, Social Relationships and Dynasty in the Mamluk Sultanate (1250-1517)
K Yosef
ASK Working Paper 6, 1-12, 2012
172012
The Names of the Mamluks–Ethnic Groups and Ethnic Solidarity in the Mamluk Sultanate (1250-1517)
K Yosef
in: Amalia Levanoni (ed.), Egypt and Syria under Mamluk Rule: Political …, 0
7
Masters and Slaves: Substitute Kinship in the Mamluk Sultanate
K Yosef
Egypt and Syria in the Fāṭimid, Ayyūbid and Mamlūk Eras VIII: Proceedings of …, 2016
52016
Ikhwa, Muwākhūn and Khushdāshiyya in the Mamluk Sultanate
K Yosef
Jerusalem Studies in Arabic and Islam 40, 335-362, 2013
4*2013
Between al-Zuhri (d. 124-742) and Qatada (d. 118-736): two early treatises on abrogation in the Qur'an
K Yosef
Jerusalem studies in Arabic and Islam 42, 73-128, 2015
22015
The Names of the Mamlūks – Ethnic Groups and Ethnic Solidarity in the Mamluk Sultanate (1250-1517) [in hebrew]
K Yosef
Zmanim 124, 30-43, 2013
2013
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–9