ติดตาม
Abedeen Dasaesamoh
Abedeen Dasaesamoh
Faculty of science technology and agricultural, Yala Rajaphat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ yru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Mechanical strength of natural rubber filled fly ash
A Dasaesamoh, T Osotchan, K Subannajui
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 625 (1), 012013, 2019
72019
CuFeO2 formation using fused deposition modeling 3D printing and sintering technique
A Salea, A Dasaesamoh, R Prathumwan, T Kongkaew, K Subannajui
Journal of Physics: Conference Series 901 (1), 012073, 2017
42017
Enhancing the performance of waste-paper particleboard using silica and aluminum hydroxide fillers
S Matchawet, A Dasaesamoh, N Hayeemasae, A Worlee, U Sookyung
Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, 14777606241243114, 2024
2024
Mechanical and Thermal Properties of Polymer Blends of Polyvinyl Acetate and Natural Rubber Incorporated with Kaolin
A Dasaesamoh, A Chedeh, A Rokiyoh, M Tohwaehayee, S Matchawet
Journal of Physics and General Science 7 (2), 10-19, 2023
2023
Natural Rigid and Hard Plastic Fabricated from Elastomeric Degradation of Natural Rubber Composite with Ultra-High Magnesium Carbonate Content
A Dasaesamoh, K Khotmungkhun, K Subannajui
Polymers 15 (14), 3078, 2023
2023
Effect of Magnesium Hydroxide on Flame Retardant Properties for Adhesive Materials by Solution Mixing Process
A Dasaesamoh, A Adair, S Matchawet
Journal of Physics: Conference Series 2049 (1), 012006, 2021
2021
วิเคราะห์ การ เคลื่อนที่ ของ วัตถุ แบบ โปร เจ็ ค ไท ล์ กรณี ศึกษา จรวด ขวด น้ำ
อัน วา หะยี บา กา, อิ บ รอ เฮง จาร ง, อา บี ดี น ดะ แซ สา เมาะ
Princess of Naradhiwas University Journal 6 (3), 2014
2014
สมบัติ ทาง กายภาพ และ สมบัติ ทาง กล ของ อิฐ ที่ มี ส่วนผสม ของ เถ้า ไม้ ยางพารา
อา บี ดี น ดะ แซ สา เมาะ, จินดา มะ มิ ง, โนรี สะ รา แดง, ยา เซ็ง อา แว
วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา 6 (1), 25-35, 2011
2011
Micro-and Macroscopic Observations of the Microtexture, the Dielectric and Piezoelectric Properties in Bulk and Multilayer Pb (Zr, Ti) O3
N Binhayeeniyi, A Dasaesamoh, J Khakong, P Khaenamkaew, S Muensit
Advanced Materials Research 55, 45-48, 2008
2008
การ ถ่ายเท ความ ร้อน ของ อิฐ บล็อค ประสาน ชนิด ไม่ รับ น้ำหนัก ที่ มี ส่วนผสม ของ เถ้า ไม้ ยางพารา
โพ ซี วา จิ, ซู ฮา ยา หะยี หา มะ, อา บี ดี น ดะ แซ สา เมาะ
วารสาร หน่วย วิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม เพื่อ การ เรียน รู้, 0
สมบัติ ของ อิฐ บล็อก ประสาน จาก เถ้า ไม้ ยางพารา ผสม ดินขาว นราธิวาส
อา บี ดี น ดะ แซ สา เมาะ, ฮา ปือ เสาะ มา หะ, ฮา ลี เมาะ เจ๊ะ บื อ รา เฮง
วารสาร หน่วย วิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม เพื่อ การ เรียน รู้, 0
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–11