ติดตาม
Somrudee Silarudee
Somrudee Silarudee
silpakorn university
ยืนยันอีเมลแล้วที่ silpakorn.edu
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
The appropriate salinity level of brine water for raising black tiger prawn under low-salinity conditions
C Limsuwan, T Somsiri, S Silarudee
Aquatic Animal Health Research Institute Newsletter, Department of Fisheries …, 2002
122002
Masculinization of flowerhorn by immersion in androgens
S Silarudee, P Kongchum
Science, Engineering and Health Studies, 26-32, 2008
72008
Effect of a Probiotic Lactobacillus plantarum CR1T5 Dietary Supplements on Non-specific Immunity in Black Eared Catfish (Pangasius larnaudii).
S Silarudee, S Tongpim, N Charoensri, S Doolgindachbaporn
Journal of Pure and Applied Microbiology 13 (1), 289-297, 2019
62019
The appropriate salinity level of brine water for raising black tiger shrimp under low-salinity condition
C Limsuwan, T Somsiri, S Silarudee
Department of Fisheries, Bangkok, Thailand, Aquatic Animal Health Research …, 2002
22002
Effect of a Probiotic Lactobacillus plantarum CR1T5 Dietary Supplements on Non-specific Immunity in Black Eared Catfish (Pangasius larnaudii), J Pure Appl Microbiol., 2019; 13 …
S Silarudee, S Tongpim, N Charoensri, S Doolgindachbaporn
Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative …, 0
1
Use of tobacco (Nicotiana tabacum Linn.) to control fish louse (Argulus spp.) in lionhead goldfish (Carassius auratus Linn.)
S Silarudee, C Waraeksiri, S Ruangpanupan
Warasan Wichai Mokho, 2009
2009
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–6