ติดตาม
Khemika Kieng Na Fah Manok (เขมิกา เคียงณฟ้า มานอก)
Khemika Kieng Na Fah Manok (เขมิกา เคียงณฟ้า มานอก)
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ยืนยันอีเมลแล้วที่ bsru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Hypoglycemic and Antioxidant Activities of the Water Extract of Aquilaria crassna Leaves in Streptozotocin-Nicotinamide-Induced Type-2 Diabetic Mice.
S Manoka, B Sungthong, H Sato, E Sugiyama, VH Sato
Natural product communications 11 (6), 757-761, 2016
182016
Effects of Aquilaria Crassna on xanthine oxidase activity in vitro and hyperuricemic mice
B Sungthong, S Manok, H Sato, VH Sato
Indian J. Pharm. Sci 78 (3), 548-553, 2016
112016
Investigating antioxidant activity by DPPH, ABTS and FRAP assay and total phenolic compounds of herbal extracts in Ya-Hom Thepphachit
S Manok, P Limcharoen
Advanced Science 15 (1), 106-117, 2015
82015
Investigating antioxidant activity by DPPH
S Manok, P Lincharoen
ABTS and FRAP assay and total, 2015
32015
Preparation of Beijing Grass tablets from spray-dried powder of juice of Murdannia loriformis (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy
A Kaewnoi, S Duanyai, K Tongthong, S Manok, P Rodpo, S Jateleela
Journal of Innovations in Pharmaceutical and Biological Sciences 5 (3), 11-25, 2018
12018
ฤทธิ์ ต้าน เชื้อ แบคทีเรีย และ สาร พฤกษ เคมี ของ ตำรับ ยา ไทย พื้นบ้าน: ยาธาตุ บรรจบ และ ยา เหลือง ปิด สมุทร
KKNF Manok, C Jaengklang, K Kanantai, M Phianchring
KKU Science Journal 51 (3), 278-293, 2023
2023
ฤทธิ์ ต้าน อนุมูล อิสระ และ ฤทธิ์ ต้าน เชื้อ ของ น้ำมัน หอม ระเหย จาก สมุนไพร ต่อ จุลินทรีย์ ก่อ โรค ผิวหนัง Antioxidant and antimicrobial activities of essential oil from Thai Herbs to …
S Duanyai, S Manok, P Rodpo
KKU Science Journal 48 (1), 76-85, 2020
2020
การตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์และแอลคาลอยด์ จากสารสกัดเอทานอลและสารสกัดน้ำของยาหอมเทพจิตร
S Manok, W Kotame, A Ouanwong
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 2 (16), 88-104, 2016
2016
การตรวจสอบสมบัติของการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพร
S Manok
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 2 (12), 34-46, 2012
2012
Efficacy of Thai Traditional Medicines on Stress among University Students
P Attanoruk, P Inphrom, J Panusnothai, C Jaengklang, A Hongsiri, ...
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–10