ติดตาม
Phirawit Chuawongboon
Phirawit Chuawongboon
Faculty of Animal Science and Agricultural Technology, Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus
ยืนยันอีเมลแล้วที่ silpakorn.edu - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Comparison of three superovulation protocols with or without GnRH treatment at the time of artificial insemination on ovarian response and embryo quality in Thai native heifers
V Chankitisakul, J Pitchayapipatkul, P Chuawongboon, D Rakwongrit, ...
Tropical animal health and production 49 (3), 633-639, 2017
122017
Comparison of effects of different antioxidants supplemented to long-term extender on boar semen quality following storage at 17 C
T Vongpralub, P Thananurak, C Sittikasamkit, P Chuawongboon, ...
The Thai Journal of Veterinary Medicine 46 (1), 119, 2016
122016
Effects of supplementation of iodixanol to semen extender on quality and fertilization ability of frozen–thawed Thai native bull sperm
P Chuawongboon, S Sirisathien, J Pongpeng, D Sakhong, T Nagai, ...
Animal Science Journal 88 (9), 1311-1320, 2017
92017
Effect of sericin supplement in Tris-egg yolk citrate extender on quality of cryopreserved semen from Thai native bulls
P Dorji, T Vongprolub, V Pattarajinda, V Chankitisakul, P Chuawongboon
Bhutan Journal of Natural Resources and Development 2 (1), 8-8, 2015
42015
Genetic relationship of maternal lineages in Phetchaburi native cattle
C Laosutthipong, P Chuawongboon
Int. J. Agric. Tech 14, 1379-1390, 2018
22018
Correlation and regression analysis between apparent nutrient digestibility, small intestine histomorphology, and productive performance in broiler chickens fed bio product …
พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ และ วรางคณา กิจพิพิธ มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี
แก่นเกษตร 46 (ฉบับพิเศษ 1), 662-668, 2018
2018
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–6